השאלונים נועדו לסייע לנו לזהות ביתר דיוק את הטיפוס שלנו באניאגרם. תהליך הזיהוי הוא תהליך מורכב של חקירה עצמית. יש אנשים המזהים מיד וללא היסוס את הטיפוס שלהם. אחרים מתלבטים ארוכות, מזהים בעצמם היבטים שונים של הטיפוסים השונים, ומתקשים להחליט מה משמעותי יותר אצלם. לעתים גם אנשים שעברו כברת דרך ארוכה בעבודה על מודעות עצמית, מתקשים לזהות את עצמם. כך מתאר נראנחו את הניסיון הראשון שלו לזהות את עצמו באניאגרם:

"במהלך אחת מפגישותיי הראשונות עם איצ´אזו הוא שירטט אניאגראם, רשם את שמות הכשלים הרגשיים בנקודות המתאימות, וביקש ממני למקם את עצמי בתרשים. העליתי שתי אפשרויות ובשתיהן טעיתי. באותה עת כבר הייתי אחרי שנים של פסיכואנליזה, ושל עבודה על פי השיטות של גורדייף, תרפיית גשטלט, קבוצות עימוּת ודרכי חקירה נוספות. אף שכל אלה תרמו לי רבות, לא הצלחתי לזהות את עצמי נכונה - לא בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה. אף על פי כן, האפשרות שאיצ´אזו הראה לי (שהיתה הדבר האחרון שהיה עולה בדעתי) נראתה לי ברורה מאליה כעבור שעות אחדות, ועם הזמן היא סייעה לי להבין את עצמי בצורה עמוקה הרבה יותר. איצ´אזו, כמו גורדייף לפניו, אמר שאנשים מתקשים יותר לזהות את הפגמים המהותיים של עצמם".

חוקרי האניאגרם פיתחו כלי עזר רבים כדי לעזור לנו לזהות את הטיפוס שלנו ושל זולתנו. בין אלה ניתן למצוא שאלונים מסוגים שונים, שימוש בציורים ובחינת האסוציאציות שהם מעלים, שימוש ברשימות מילים ובדיקה של ההזדהות שהן מעוררות, ועוד.

לפניכם שני שאלונים.

זיהוי עצמנו / שאלונים

הראשון, שאלון א' הינו תקציר מהשאלונים המופיעים בספר

השני, שאלון ב' הינו שאלון ייחודי המופיע אך ורק באתר   

בני לוז - דרך האניאגרם

בני לוז         

דרך האניאגרם

בני לוז - לימודי אניאגרם

בני לוז  

דרך האניאגרם