בני לוז - דרך האניאגרם

בני לוז - עוסק שנים רבות בעבודה פנימית.
שואב השראה ותעצומות נפש משירה, ספרות ומוזיקה.
מתמלא פליאה מנופי מדבר וזריחות ירח. חיי היומיום על מורכבותם וחד פעמיותם מהווים עבורו הזדמנות להתבוננות פנימית וזכירה עצמית.

לומד, חוקר, כותב, נהנה, משתאה, צוחק ואוהב את דרך האניאגרם שנים רבות.

רגלי וטוב-לבב, אני יוצא לדרך הרחבה,
בריא, חופשי, העולם כולו לפני -
והנתיב הארוך, החום אשר לפני מוביל אל כל מקום אבחרהו.

מעתה אין אני מתפלל למזל טוב: אני עצמי מזל טוב אני;
מעתה שוב איני מתייפח, איני משהה כלום, איני צריך כלום;
הקץ לקובלנות בחדרי חדרים, לספריות, לביקורות תרעמניות – 
חזק ומרוצה אני הולך למסעי בדרך הרחבה.

                                                                                                    וולט ויטמן​

בני לוז - דרך האניאגרם

בני לוז         

דרך האניאגרם

בני לוז - לימודי אניאגרם

בני לוז  

דרך האניאגרם